Kampania informacyjna Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.

Data publikacji: 05.08.2020

Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów –  pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.
Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży swoich produktów a konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik – nie ma marży pobieranej przez pośredników.

Pismo z prośbą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o włączenie się do kampanii:

{nomultithumb}

Plakat polskiebazarek.pl:

{nomultithumb}

P.I.