Składy Zarządów Klubów SGP

2013.09.12

Zarząd Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji

Prezydencja na rok akademicki 2019/2020: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prezes: Piotr Patynowski

Delegaci Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji

Izabela Fijałkowska Politechnika Warszawska
Monika Sokołowska WAT Warszawa
Sebastian Hein PŚ Gliwice
Anna Lisowska AGH Kraków
Monika Chojwa Politechnika Wrocławska
Damian Przestrzelski UWM Olsztyn
Klaudia Konat UR Kraków
Sebastian Pietroń UP Lublin

Więcej informacji o Klubie na stronie www.studenci.sgp.geodezja.org.pl

Zarząd Klubu Biegłych Sądowych

  • Leszek Cieciura – Przewodniczący
  • Jacek Ptaszyński – Wiceprzewodniczący
  • Ryszard Soroko – Wiceprzewodniczący
  • Bożena Tabisz – Sekretarz
  • Zdzisław Berliński
  • Jan Cegła
  • Kazimierz Chudzikiewicz
  • Andrzej Dąbrowski

W.K.