Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich serdecznie zapraszają uczniów i szkoły do udziału w XLVI edycji OWGiK w roku szkolnym 2023/2024.

Data publikacji: 05.09.2023

Komitet Główny OWGiK oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich serdecznie zapraszają uczniów i szkoły do udziału w XLVI edycji OWGiK w roku szkolnym 2023/2024.

Organizatorem zawodów drugiego i trzeciego stopnia będzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze oraz Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Zielonej Górze. Przewidujemy, że zawody te zostaną przeprowadzone w dniach 4–6 kwietnia 2024 r. natomiast zawody pierwszego stopnia – etap szkolny należy zorganizować w dniach 26-27 października 2023 r. Początek zawodów każdego dnia o godz. 9.00.

Szczegółowe informacje dotyczące tej edycji Olimpiady oraz zestawy pytań na etap szkolny Komitet Główny przekaże szkołom, które zgłoszą udział w Olimpiadzie. W związku z powyższym informujemy, że zgłoszenie szkoły do udziału w XLVI Olimpiadzie WGiK należy przekazać do biura Zarządu Głównego SGP w terminie do 1 października br. drogą elektroniczną na adres: olimpiada@sgp.geodezja.org.pl. Zgłoszenia należy przesłać na załączonym formularzu.

Szczegółowe wytyczne XLVI OWGiK >>>

Zgłoszenie do etapu szkolnego XLVI OWGiK >>>

W.K.