Koncepcja samorządu zawodowego geodetów i kartografów

Data publikacji: 12.03.2015

Zespół roboczy ds. opracowania koncepcji samorządu zawodowego geodetów i kartografów, w pracach którego uczestniczyli również przedstawiciele Stowarzyszenia Geodetów Polskich, przedstawił opracowanie pt.: „Koncepcja samorządu zawodowego geodetów i kartografów”. Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z propozycjami zespołu i przesłaniem ewentualnych opinii i uwag na adres: biuro@sgp.geodezja.org.pl

Koncepcja samorządu zawodowego geodetów i kartografów >>>

W.K.