Konferencja w Wałczu-Bukowinie 18-20.09.2014 r.

Data publikacji: 27.09.2014

W dniach 18-20.09.2014 r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu Bukowinie odbyła się XII Konferencja Naukowa połączona z XIV Warsztatami Nadzoru Inwestorskiego.

Program konferencji obejmował cztery zagadnienia:

  1. Rewitalizacja obiektów budowlanych w obszarach zurbanizowanych;
  2. Budowlany proces inwestycyjny;
  3. Budownictwo drogowe;
  4. Europejskie Dni Dziedzictwa 2014 – „Dziedzictwo-źródło tożsamości”.

Organizatorami konferencji byli: CUTOB PZITB, Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu i Szczecinie oraz władze lokalne. Wśród uczestników konferencji byli m.in. posłowie: Józef Racki, Paweł Suski, Z-ca Gł. Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski, przedstawiciele GDDKiA, przedstawiciele nauki, studenci, pracownicy budownictwa i drogowcy, przedstawiciele władz lokalnych. Inicjatorem i przewodniczącym Konferencji był Zbigniew Augustyniak Prezes Zarządu CUTOB-PZITB w Poznaniu.

Korzystając z zaproszenia skierowanego do Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich w dniu 19.09.2014 r. zaprezentowaliśmy następujące zagadnienia z dziedziny geodezji:

  • zmiana przepisów Prawa GiK i ich związek z procesem budowlanym /opr. Lidia Danielska/,
  • stosowanie uprawnień geodezyjnych w budownictwie, szczególnie w zakresie I i IV,
  • scalenia infrastrukturalne w budownictwie drogowym /opr. Jerzy Kozłowski/.

W związku z nieobecnością autorów, w ich imieniu powyższe zagadnienia omówił Waldemar Sztukiewicz Prezes Oddziału.

W konferencji uczestniczyli również Aleksander Strzelecki i Roman Wisła – działacze Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

W wystąpieniach oraz dyskusji zwracano uwagę na nakładanie licznych obowiązków, w tym z zakresu geodezji, na kierownika budowy oraz sygnalizowano słabą znajomość przepisów geodezyjnych i odczytywania znaków geodezyjnych na mapach przez projektantów i budowniczych. Zgłaszano problemy z właściwym sporządzaniem map dla celów projektowych oraz wykonywaniem pomiarów kontrolnych, powykonawczych i inwentaryzacyjnych.

Konferencja w Wałczu, połączona z warsztatami, trwała 3 dni. W dniu 18.09.2014 r. uczestnicy brali udział w zajęciach dotyczących projektowanych zmian Prawa budowlanego i kosztorysowania prac budowlanych. W dniu 20.09.2014 r., pod kierunkiem m.in. Włodzimierza. Łęckiego (znanego autora wielu przewodników turystycznych) oraz Zbigniewa Augustyniaka (Prezesa CUTOB) zwiedzali tereny Wału Pomorskiego szukając śladów po toczonych tu bitwach.

Prusinowo Wałeckie. Kapliczka przydrożna na rozstaju dróg z widocznymi oznakami walk o przełamanie Wału Pomorskiego w lutym 1945 r.

Opracowanie: Waldemar Sztukiewicz

W.K.