Konkurs na najlepszą pracę dyplomową obronioną na kierunku geodezja i kartografia

Data publikacji: 08.10.2021

Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Geodeta Kraju ogłaszają kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną na kierunku geodezja i kartografia.

Prace obronione w roku akademickim 2020/2021 należy zgłaszać do 5 listopada 2021 r. poprzez stronę internetową konkursu:

konkurs.sgp.geodezja.org.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2022 r.

 

Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac dyplomowych charakteryzujących się najwyższym poziomem naukowym, potencjałem praktycznym oraz oryginalnością rozwiązania.

GK