Konkurs na najlepsze prace dyplomowe 2020/2021 – wręczenie nagród laureatom

Data publikacji: 02.04.2022

1 kwietnia 2022 r. w sali konferencyjnej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie obronione w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych we wszystkich typach szkół wyższych, w których prowadzone są studia na kierunku geodezja i kartografia. Organizatorami konkursu jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich we współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, pod Patronatem GUGiK i PAN. W uroczystości udział wzięli laureaci konkursu wyłonieni przez 21 osobową Komisję konkursową pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Zdzisława Kurczyńskiego spośród 49 nadesłanych prac.
Uroczystość prowadził Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni, który pogratulował laureatom a także podziękował Głównemu Geodecie Kraju za umożliwienie zorganizowania uroczystości w nowej formule z możliwością jej transmisji. Serdeczne podziękowania przekazał również obecnym na uroczystości Sponsorom nagród: Głównemu Geodecie Kraju, Prezesowi Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego Ryszardowi Brzozowskiemu, Prezesowi Geo-System Sp. z o.o. Zbigniewowi Malinowskiemu, Prezesowi Hexagon Bartoszowi Szczekutkowi, Prezesowi SoftLine Jerzemu Biegalskiemu, Przedstawicielowi ESRI Zbigniewowi Kaźmierczakowi oraz Prezesowi Geobid Krzysztofowi Borysowi, który uczestniczył on-line w uroczystości a także Redaktor Naczelnej Przeglądu Geodezyjnego Ludmile Pietrzak za ufundowane nagrody oraz Patronat medialny i Redakcji miesięcznika Geodeta za Patronat medialny. Złożył też podziękowania Komisji oceniającej oraz organizatorom: Dominikowi Próchniewiczowi (PW), Małgorzacie Wilczewskiej i Annie Przewięźlikowskiej (AGH).

Następnie głos zabrali Waldemar Izdebski Główny Geodeta Kraju oraz Zdzisław Kurczyński przewodniczący Komisji Konkursowej a następnie Jerzy Biegalski Prezes SoftLine.
Po tych wystąpieniach laureatom wręczono nagrody pieniężne i rzeczowe wśród których była również nagroda Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Uroczystość zakończyły krótkie prezentacje najlepiej ocenionych prac:

Maciej Grzymała zaprezentował pracę nt. “Analiza wpływu interferencji fal wtórnych na obserwacje systemu Galileo”, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Dominik Próchniewicz – I miejsce w kategorii prac magisterskich,

Mateusz Grzegorz Piskorski  zaprezentował pracę nt. „Analiza międzyczęstotliwościowych opóźnień sprzętowych odbiorników GNSS dla obserwacji kodowych na podstawie danych sieci stacji referencyjnych IGS”, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Dominik Próchniewicz – I miejsce w kategorii prac inżynierskich.

Informacja o organizatorach i laureatach Konkursu (pdf) >>>

1 kwietnia 2022 r., Barbara Kosińska