Konkurs ofert na kompleksową obsługę ubezpieczeń dla geodetów – odpowiedź na pytanie

Data publikacji: 29.04.2019

Do Stowarzyszenia Geodetów Polskich wpłynęło pytanie dotyczące ww. konkursu:

„W związku z publikacją ogłoszenia konkursu ofert na kompleksową obsługę ubezpieczeń dla geodetów proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy w punkcie 4 akapitu „Wymagania” o treści:

„Przedstawienie oferty dla co najmniej dobrowolnego ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia sprzętu, (również ubezpieczenia krótkoterminowe);”, macie Państwo na myśli przedstawienie konkretnej oferty produktu ubezpieczeniowego z taryfą składek i warunkami, czy jednak mamy to rozumieć jako zobowiązanie się do przedstawienia oferty produktowej co najmniej w zakresie opisanym w treści  wymagań a przedstawienia oferty produktowej spodziewacie się Państwo dopiero w drugim etapie Konkursu.”

Uzasadnienie dla pytania:

Broker ubezpieczeniowy może przedstawić ofertę produktową po spełnieniu szeregu warunków wynikających z Ustawy o dystrybucji, w tym między innymi po zbadaniu potrzeb Klienta oraz uzyskaniu od niego pełnomocnictwa. Jako że konkurs nie przewiduje takiej procedury, żadna firma brokerska nie przedstawi oferty produktowej na początkowym etapie Konkursu.

Odpowiedź:                    

Mając na uwadze zachowanie konkurencyjności udziału w konkursie wszystkich podmiotów rynku ubezpieczeń, Stowarzyszenie Geodetów Polskich wyjaśnia, że w I etapie nie jest wymagane przestawienie szczegółowej kompletnej oferty produktowej a jedynie zakres ubezpieczeń jakie podmiot rynku  ubezpieczeniowego, mający doświadczenie w ubezpieczeniu grup zawodowych, proponuje i może przedstawić szczegółowo w swojej ofercie w kolejnym etapie.

Barbara Kosińska

P.I.