Konkurs na najlepszą pracę dyplomową obronioną na kierunku geodezja i kartografia, edycja 2021/2022, rozstrzygnięty.

Data publikacji: 02.02.2023

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku Geodezja i Kartografia organizowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii, pod patronatem Głównego Geodety Kraju oraz Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, edycja 2021/2022.

Do tegorocznej edycji Konkursu zgłoszono łącznie 42 prace, z czego warunki formalne spełniało 38 prac (21 magisterskich oraz 17 inżynierskich), które zakwalifikowane zostały do I etapu Konkursu.

Prace magisterskie: 21, w tym: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 9, Politechnika Warszawska 5, Akademia Górniczo-Hutnicza 3, Politechnika Wrocławska 3, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 1.

Prace inżynierskie: 17, w tym: Politechnika Wrocławska 8, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 5, Akademia Górniczo-Hutnicza 2, Politechnika Warszawska 1, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 1.

Prace oceniała 17-osobowa Komisja Konkursowa, której przewodniczącym był prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński.

W skład Komisji Konkursowej wchodzili ponadto:

 1. dr inż. Rafał Gawałkiewicz (AGH),
 2. dr inż. Adrian Kaczmarek (UP Wrocław),
 3. dr inż. Kamil Kaźmierski (UP Wrocław),
 4. mgr inż. Marek Kłopotek (OPGK Lublin),
 5. dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz (UWM Olsztyn),
 6. dr hab. inż. Marcin Ligas (AGH),
 7. dr hab. inż. Maria Mrówczyńska (Uniwersytet Zielonogórski),
 8. dr inż. Tomasz Olszak (PW),
 9. dr inż. Ludmiła Pietrzak (InterTim Suwałki),
 10. dr inż. Magdalena Pilarska-Mazurek (PW),
 11. dr inż. Katarzyna Stępniak (UWM Olsztyn),
 12. dr hab. inż. Zbigniew Szczerbowski (AGH),
 13. dr inż. Marcin Szołucha (WAT),
 14. mgr inż. Dariusz Wilczewski (LIMBUS s.c., Białystok)
 15. mgr inż. Tadeusz Wilczewski (Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Białystok).
 16. dr inż. Tomasz Wojciechowski (WAT)

Komitet organizacyjny tegorocznej edycji:

 1. dr inż. Dominik Próchniewicz (PW) – przewodniczący
 2. dr inż. Anna Przewięźlikowska (AGH)
 3. mgr inż. Małgorzata Wilczewska

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w kwietniu 2023.

 

Wyniki Konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną na kierunku geodezja i kartografia, edycja 2021/2022.

Prace magisterskie:

I miejsce: Dominik Teodorczyk Integracja radarowych danych satelitarnych pochodzących z misji Sentinel-1 oraz TerraSAR-X do monitorowania deformacji powierzchni terenu na obszarze Górnego Śląska”, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
promotor: dr inż. Kamila Pawłuszek-Filipiak

II miejsce: Adam Pałęcki Korekcja geometrii danych skaningu laserowego ze względu na błędy osiowe skanera Velodyne HDL-32E”, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, promotor: dr hab. inż. Grzegorz Jóźków

III miejsce: Jan Mikocki Wypełnienie luki między miesięcznymi rozwiązaniami pola grawitacyjnego Ziemi z misji GRACE i GRACE Follow-On z wykorzystaniem ulepszonej wieloczynnikowej metody widma osobliwego”, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego,
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz

Prace inżynierskie:

I miejsce: Paweł Czernic, Michał Gąsiewski Integracja danych LiDAR i GPR z mobilnej platformy mapującej”, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Krzysztof Bakuła

II miejsce: Karolina Tomczak Opracowanie modelu 3D fragmentu wnętrza budynku L-1 PWr z wykorzystaniem technologii SLAM”, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska,
promotor: dr hab. inż. Jan Blachowski

wyróżnienie: Zuzanna Bąk, Anna Kwaśnicka Przestrzenna wizualizacja obiektu z wykorzystaniem skaningowych technik pomiarowych” , Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, promotor: dr inż. Natalia Borowiec

wyróżnienie: Karolina Stuchły Wyznaczanie deformacji na obszarze Górnego Śląska z zastosowaniem satelitarnych zobrazowań radarowych”, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, promotor: dr inż. Kamila Pawłuszek-Filipiak

W.K.

 

Sponsorzy: