Konkurs na najlepsze prace dyplomowe edycja 2016 r. rozstrzygnięty

Data publikacji: 26.01.2017

Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Geodeta Kraju przeprowadzili kolejną edycję Konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia w roku akademickim 2015/2016.

Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac dyplomowych wykonywanych w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunku geodezja i kartografia na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych, charakteryzujących się najwyższym poziomem naukowym, potencjałem praktycznym oraz oryginalnością rozwiązania.

Komisja Konkursowa, w skład której wchodziło 22 przedstawicieli uczelni wyższych i przedsiębiorstw geodezyjnych, oceniła 35 prac magisterskich i 28 prac inżynierskich. Do konkursu zostały zgłoszone prace z różnorodnej tematyki: geodezji fizycznej, teledetekcji, fotogrametrii, geodezji inżynieryjnej, geodezji satelitarnej oraz systemów informacji przestrzennej. W pierwszym etapie oceny 11 dwuosobowych zespołów recenzenckich wyłoniło 14 najlepszych prac magisterskich oraz 9 inżynierskich. Wśród prac, które przeszły do drugiego etapu, 7 zostało napisanych przez studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 6 prac Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 5 z Politechniki Warszawskiej, 2 z Politechniki Koszalińskiej oraz po jednej pracy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy i Politechniki Gdańskiej. Każda praca była oceniana przez 6 recenzentów, którzy przyznawali punkty za: poziom naukowy pracy dyplomowej i/lub praktyczne znaczenie postawionego i analizowanego zagadnienia (0-10 pkt.), stopień trudności podjętego zadania (0-10 pkt.), sposób rozwiązania problemu, innowacyjność i oryginalność zaproponowanych rozwiązań (0-10 pkt.), konstrukcję logiczną pracy (0-5 pkt) i formę prezentacji pracy oraz jej szatę graficzną (0-5 pkt.). Maksymalna ocena przyznawana przez jednego recenzenta wynosiła 40 punktów. Zwycięska praca w kategorii prac magisterskich uzyskała średnią ocenę 37,00 pkt., natomiast w kategorii prac inżynierskich 34,75 pkt.

Komisja Konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

Prace magisterskie:

I miejsce: Agata Walicka „Modelowanie sygnału full waveform w lotniczym skaningu laserowym”, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Opiekun: prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski

II miejsce: Tomasz Kur „Implementacja wariantów metody Remove-Restore w środowisku Matlab”, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii. Opiekun: dr inż. Tomasz Olszak

III miejsce: Estera Trzcina „Tomografia troposfery z obserwacji GNSS jako źródło danych o dynamice atmosfery”, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Opiekun: dr hab. inż. Witold Rohm, prof. UPWr

Wyróżnienie: Marek Vogt „Analiza metodyki wyznaczania okultacyjnych satelitarnych sondaży troposferycznych (GNSS RO)”, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Opiekun: dr hab. inż. Witold Rohm, prof. UPWr

 

Prace inżynierskie:

I miejsce: Maciej Czapiewski „Badanie użyteczności prostego drona wyposażonego w kamerę do pomiarów”, Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji. Opiekun: dr inż. Wolfgang Kresse, prof. PK

II miejsce: Michał Rabiński „Analiza dokładności wyznaczania orbit systemu GNSS”, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii. Opiekun: dr inż. Dominik Próchniewicz

III miejsce: Konrad Sosnowicz „Wykorzystanie UAV do fotogrametrycznej dokumentacji kolizji i wypadków drogowych”, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii. Opiekun: dr hab. inż. Zdzisław Kruczyński, prof. PW

 

Uroczystość wręczenia nagród Laureatom Konkursu, odbędzie się na przełomie kwietnia i maja br. W trakcie uroczystości zaprezentowane zostaną nagrodzone prace.  

W.K.