Konkursu Prac Dyplomowych edycja 2016/2017 r. – wyniki

Data publikacji: 07.02.2018

  Do najnowszej edycji konkursu zgłoszono łącznie 29 prac magisterskich oraz 15 inżynierskich. W kategorii prace magisterskie wpłynęły prace z: AGH w Krakowie (10), Politechniki Warszawskiej (8), Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (5), Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (3), z WAT w Warszawie (3). Wśród prac inżynierskich wpłynęły prace z: Politechniki Warszawskiej (6), Politechniki Wrocławskiej (2), Akademii Morskiej w Szczecinie (2) oraz po jednej z: WAT, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, UWM w Olsztynie, PWSTE w Jarosławiu i AGH.

Prace oceniała 20-osobowa Komisja Konkursowa, której przewodniczącym był dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof. PW. W skład Komisji Konkursowej wchodzili ponadto:

 1. Dr inż. Marcin Ligas (AGH),
 2. Prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz (WAT),
 3. Dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski (UP Wrocław),
 4. Dr hab. inż. Zbigniew Szczerbowski (AGH),
 5. Dr inż. Mirosław Kaczałek (UP Wrocław),
 6. Mgr inż. Marek Kłopotek (OPGK Lublin),
 7. dr inż. Tomasz Olszak (PW),
 8. dr inż. Krzysztof Bakuła (PW),
 9. Dr hab. inż. Andrzej Kwinta (UR Kraków),
 10. Dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz (UWM),
 11. Dr hab. inż. Maria Mrówczyńska (Uniwersytet Zielonogórski),
 12. Mgr inż. Antoni Myłka (AM Szczecin),
 13. Dr inż. Ludmiła Pietrzak (InterTim Suwałki),
 14. Mgr inż. Ryszard Rus (ArGeo Gdynia),
 15. Dr inż. Grzegorz Stępień (AM Szczecin),
 16. Dr inż. Anna Szafarczyk (AGH),
 17. Dr inż. Marcin Szołucha (WAT),
 18. Dr hab. inż. Marek Ślusarski (UR Kraków),
 19. Mgr inż. Tadeusz Wilczewski (Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Białystok)

Komitet organizacyjny tegorocznej edycji:

 1. Dr inż. Dominik Próchniewicz (PW) – przewodniczący
 2. Dr inż. Anna Kłos (WAT) – wiceprzewodnicząca

 Prace magisterskie

I miejsce

Radosław Jacek Zajdel: Opracowanie serwisu internetowego do wizualizacji rezultatów walidacji orbit satelitów multi-GNSS z wykorzystaniem danych SLR. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; opiekun pracy: dr hab. inż. Krzysztof Sośnica

II miejsce

Wojciech Pęczek: Pozyskanie i opracowanie danych z bezzałogowego statku powietrznego własnej konstrukcji. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; opiekun pracy: dr inż. Tomasz Owerko

III miejsce

Dariusz Strugarek: Analiza porównawcza orbit satelity GOCE opartych na obserwacjach GPS z laserowymi pomiarami odległości SLR. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; opiekun pracy: dr hab. inż. Krzysztof Sośnica

Wyróżnienia

Artur Leńczuk: Wykorzystanie gradiometrii satelitarnej z misji GOCE w badaniach niejednorodności skorupy ziemskiej na obszarze Polski. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: prof. dr hab. inż. Marcin Barlik

Jakub Krzysztof Wabiński: Metodyka opracowania tyflomap z wykorzystaniem druku 3D. Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; opiekun pracy: dr hab. inż. Albina Mościcka

Prace inżynierskie

I miejsce

Mateusz Bielecki: Wpływ parametrów nalotu i warunków wyrównania bloku zdjęć niskopułapowych pozyskanych kamerą typu Rolling Shutter. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński

II miejsce

Magdalena Węgrzyn: Opracowanie aplikacji turystycznej z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości. Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; opiekun pracy: dr hab. inż. Albina Mościcka

III miejsce

Paulina Dorota Cierpich, Justyna Ruchała: Analiza porównawcza Numerycznych Modeli Terenu oraz dokładności ortofotomapy na przykładzie otuliny Poleskiego Parku Narodowego. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; opiekun: Dr inż. Edyta Puniach

 

Wyróżnienia

Daniel Szulczewski, Michał Łoń: Wykorzystanie danych z lotniczego skanowania laserowego i zdjęć fotogrametrycznych w tworzeniu i aktualizacji trójwymiarowego modelu miasta. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Bakuła

Aleksandra Magdalena Tobiasz: Wykorzystanie archiwalnych obrazów do wizualizacji 3D grodu Biskupin. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr hab. inż. Dorota Zawieska

Informację przekazał: Dominik Próchniewicz

W.K.