Kurs na uprawnienia geodezyjne w Suwałkach – marzec 2019 roku

Data publikacji: 25.02.2019

W miesiącu marcu 2019 r. zorganizowany zostanie w Suwałkach kurs na uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii, kurs odbędzie się w weekendy (50 godzin zajęć).

Kurs będzie odbywać się w soboty i niedziele. W każdy weekend marca kurs poprowadzi inny trener – uznane autorytety w zakresie szkoleń i kursów na uprawnienia z geodezji i kartografii.

Program kursu zgodny z zakresem zagadnień na uprawnienia. Organizatorzy przygotują dla uczestników testy i zadania.

Koszt kursu: 1000 zł

Konto na które należy dokonywać wpłat:

Nazwa właściciela konta i jego adres:  SGP Oddział Suwałki , ul. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki

Numer Konta: np. PKO BP O/Suwałki nr 58 1020 1332 0000 1802 0714 5719

z dopiskiem (Kurs na uprawnienia – nazwisko imię uczestnika).

Zgłoszenie uczestnictwa należy wysłać na adres: suwalki@sgp.geodezja.org.pl

z podaniem imienia i nazwiska zgłaszanej osoby oraz danych do faktury do dnia 28 lutego 2019 r.

 

Dodatkowych informacji udzielają:  Ludmiła Pietrzak – tel. 601 250 729 lub Iwona Popko – tel. 601 444 419.

 

Serdecznie zapraszamy

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Prezes Oddziału w Suwałkach

Ludmiła Pietrzak

 

Zaproszenie (pdf) >>>

P.I.