Kurs przygotowawczy do egzaminu państwowego na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach: 1, 2, 4, 5 – Olsztyn, październik 2015 r.

Data publikacji: 03.09.2015

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Olsztynie wraz z Zespołem Rzeczoznawców Zarządu Głównego zamierza zorganizować w październiku 2015 roku kurs przygotowawczy do egzaminu państwowego na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresów: 1, 2, 4, 5 .

Koleżanki i Koledzy geodeci chcący wziąć udział w kursie proszeni są o przesłanie formularza zgłoszenia drogą mailową do Prezesa ZO SGP mgr inż. Marioli Gilskiej na adres gilska@wp.pl w terminie do 15.09.2015 r .Przewidywany koszt kursu 1000 zł.

 

Ankieta kursu (pdf) >>>

Informacja o kursie (pdf) >>>

M.B.