Kurs przygotowawczy do egzaminu państwowego na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1, 2, 4 i 5.

2013.10.09

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Olsztynie przedłużył termin zapisów na kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji w zakresach 1,2,4,5. Przewidywany termin rozpoczęcia kursu to listopad 2013 r.

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Olsztynie przedłużył termin zapisów na kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji w zakresach 1,2,4,5. Przewidywany termin rozpoczęcia kursu to listopad 2013 r.
 
Koleżanki i Koledzy geodeci chcący wziąć udział w kursie proszeni są o zgłaszanie się drogą mailową – Prezes ZO SGP mgr inż. Mariola Gilska, gilska@wp.pl w terminie do 20.10.2013 r.
 
Przewidywany koszt kursu:
950 zł-  dla geodetów niezrzeszonych 
850 zł – dla członków SGP
 
Opłatę za kurs proszę wpłacać na konto:
 
37 1160 2202 0000 0001 8956 5686
 
Zespół Rzeczoznawców SGP Zarząd Główny
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
 
Wraz ze zgłoszeniem proszę przesłać dowód wpłaty za szkolenie.
 
Mariola Gilska
Prezes Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Olsztynie
http://www.sgp.geodezja.org.pl/olsztyn/
 
W.K.