Kurs przygotowawczy do egzaminu państwowego na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2 i 4

Data publikacji: 06.10.2013

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Łodzi wraz z Zespołem Rzeczoznawców Zarządu Głównego organizuje w dniach 9 listopada – 1 grudnia 2013 roku
kurs przygotowawczy do egzaminu państwowego na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2 i 4.

 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Łodzi wraz z Zespołem Rzeczoznawców Zarządu Głównego organizuje w dniach 9 listopada – 1 grudnia 2013 roku
kurs przygotowawczy do egzaminu państwowego na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2 i 4.

Prosimy osoby zainteresowane o zgłoszenia z podaniem zakresu uprawnień, telefonicznie tel. 42 630 94 79 bądź na nasz adres e-mail: 
lodz@sgp.geodezja.org.pl (zgłoszenia będą potwierdzane) do 30 października 2013 r.
 
Koszt kursu 850 zł dla osób zrzeszonych w SGP z opłaconymi składkami, 1150 zł dla pozostałych.
 
Wykłady będą się odbywały w soboty i niedziele. Dalsze szczegóły tj. terminarz i program zajęć zostaną podane do wiadomości  zainteresowanym drogą e-mail.
 
W.K.