List organizacji geodezyjnych do Pani Premier Beaty Szydło

Data publikacji: 19.09.2016

Dnia 16 września 2016 r. został przekazany list do Pani Premier Beaty Szydło. Został on podpisany przez szefów następujących organizacji: Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, Zespołu Eksperckiego ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej, Polską Geodezję Komercyjną. Pismo zostało skierowane do wiadomości Pani Anny Streżyńskiej, Ministra Cyfryzacji, Pana Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Pani Aleksandrze Jabłonowskiej, p.o. Głównego Geodety Kraju.

Istotą wystąpienia organizacji jest wniosek dotyczący włączenia Głównego Geodety Kraju do grupy organów bezpośrednio podległych Prezesowi Rady Ministrów.

W.K.