List Stowarzyszenia Geodetów Polskich do Pani Premier Beaty Szydło

Data publikacji: 27.08.2016

W dniu 26 sierpnia 2016 r. Stowarzyszenie Geodetów Polskich przekazało list do Pani Premier, wyrażający zaniepokojenie z powodu skutków, jakie może wywołać realizacja przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2016 o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. W szczególności realizacja bez zastrzeżeń zapisu art.61 tej ustawy może doprowadzić wręcz do likwidacji państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej w jej formie ukształtowanej od powstania w 1945 roku do chwili obecnej.

Podkreślamy w liście, że zapisem tym zagrożony jest cały wielki system informacyjny o przestrzeni kraju oraz o wzajemnych relacjach prawnych między osobami fizycznymi i prawnymi oraz ich relacjach z Państwem Polskim. Może to skutkować osłabieniem obronności Polski w cyberwojnie światowej oraz utratą wartości Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, a także – wielkimi niewymiernymi stratami kulturowymi.

W.K.