Lista nowych przedstawicieli SGP do Komisji FIG na kadencję 2023-2026

Data publikacji: 07.02.2024

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich na obecną kadencję 2023 – 2026 zgłosił nowych przedstawicieli do Komisji FIG

Komisja 1 – Professional Standards and Practice (Praktyka zawodowa)

Wizerunek zawodu geodety; praktyka zawodowa, aspekty prawne i struktury organizacyjne; normy i  certyfikacja; Kodeks etyczny; grupy niedostatecznie reprezentowane w badaniach geodezyjnych; studenci i młodzież. Inspektorzy; zarządzanie technologiami informacyjnymi i praktyka zawodowa; Zarządzanie projektami, jakość  i najlepsze praktyki.

 • dr inż. Agnieszka Cienciała (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach)
  mgr inż. Tomasz Malinowski (TPI Sp. z o.o.)

Komisja 2 – Professional Education (Kształcenie zawodowe)

Opracowywanie programów nauczania; metody i technologie uczenia się i nauczania; zarządzanie oświatą i  marketing; ustawiczne doskonalenie zawodowe; tworzenie sieci kontaktów w kształceniu i  szkoleniu.

 • prof. Maria Mrówczyńska (Uniwersytet Zielonogórski)

Komisja 3 – Spatial Information Management (Zarządzanie informacją przestrzenną)

Zarządzanie informacją przestrzenną o danych lądowych, majątkowych i morskich; infrastruktura danych przestrzennych – gromadzenie, analiza, wizualizacja danych, standaryzacja, upowszechnianie i wspieranie dobrych rządów; wiedza i zarządzanie; modele biznesowe, partnerstwa publiczno-prywatne, praktyka zawodowa i administracja.

 • dr hab. inż. Agnieszka Bieda (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Komisja 4 – Hydrography (Hydrografia)

Pomiary hydrograficzne; edukacja hydrograficzna, szkolenia i doskonalenie zawodowe; zarządzanie środowiskiem morskim i strefą przybrzeżną; przetwarzanie danych i zarządzanie nimi; mapy morskie i  batymetryczne – analogowe i cyfrowe, w tym elektroniczne mapy nawigacyjne.

 • dr inż. kpt. ż.w. Arkadiusz Tomczak (Politechnika Morska w Szczecinie)

Komisja 5 – Positioning and Measurement (Pozycjonowanie i pomiary)

Nauka o pomiarach, w tym oprzyrządowanie, metodologia i wytyczne; Pozyskiwanie dokładnych i  wiarygodnych danych związanych  z położeniem, wielkością  i kształtem naturalnych i sztucznych cech Ziemi i jego otoczenia, z  uwzględnieniem zmian w czasie.

 • dr hab. inż. Jacek Paziewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr inż. Krzysztof Bakuła (Politechnika Warszawska)

Komisja 6 – Engineering Surveys (Inżynierskie pomiary kontrolne)

Pozyskiwanie, przetwarzanie i zarządzanie danymi topometrycznymi; jakość, kontrola i walidacja dla budownictwa lądowego i wodnego dużych obiektów; nowoczesne koncepcje tyczenia i prowadzenia maszyn; systemy monitorowania deformacji; Automatyczne systemy pomiarowe, wieloczujnikowe systemy pomiarowe; naziemne systemy laserowe.

 • dr hab. inż. Violeta Sokoła-Szewioła (Politechnika Śląska w Gliwicach)
 • dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska (Politechnika Warszawska)

Komisja 7 – Cadastre and Land Management ( Kataster i gospodarka gruntami)

Kataster, administracja gruntami i gospodarowanie gruntami; rozwój gospodarowania gruntami i  administrowanie gruntami; rozwój zrównoważonego gospodarowania gruntami jako infrastruktury dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego w celu wsparcia wzrostu gospodarczego; zastosowania innowacyjnych i zaawansowanych technologii w katastrze i administracji gruntami; Promowanie roli geodetów zajmujących się zarządzaniem gruntami dla społeczeństwa i zainteresowanych stron.

 • dr. Ludmiła Pietrzak (Intertim Sp. z o.o.)

Komisja 8 – Spatial Planning and Development ( Planowanie I zagospodarowanie przestrzenne)

Planowanie struktury regionalnej i lokalnej; Planowanie przestrzenne obszarów miejskich i wiejskich i wdrażanie polityki planowania i zarządzania środowiskowego; zrównoważony rozwój; publiczno-prywatne Partnerstwa; nieformalne zagadnienia osadnictwa w zagospodarowaniu przestrzennym, planowania i sprawowania rządów.

 • dr hab. inż. Adrianna Czarnecka (Politechnika Warszawska)
 • mgr inż Robert Kowalczyk – MRiRW

Komisja 9 – Valuation and the Management of Real Estate ( Wycena i zarządzanie Nieruchomościami)

Wycena; inwestycje w nieruchomości i planowanie inwestycji;  instrumenty inwestycyjne; Nieruchomości, finansowanie rozwoju i użytkowanie gruntów, planowanie wykonalności; ekonomika i  rynki nieruchomości oraz analizy rynkowe; zarządzanie nieruchomościami i systemami majątkowymi; Zarządzanie własnością sektora publicznego.

 • dr inż. Monika Balawejder (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Jarosławiu)

Komisja 10 – Construction Economics and Management ( Ekonomika budownictwa i zarządzanie)

Ekonomika budownictwa, w tym geodezja, geodezja budowlana, inżynieria kosztów i zarządzanie nimi; kosztorysowanie i przetargi; reklama zarządzania, w tym zamówienia, zarządzanie ryzykiem i  umowami; projekt i zarządzanie projektem, w tym planowanie i harmonogramowanie.

 • dr inż. Artur Warchoł (Politechnika Świętokrzyska)

Young Surveyors (Sieć Młodych Geodetów) – Paulina Zachar

Young Surveyors Network odpowiada na potrzeby młodych geodetów w ramach reprezentacji  w FIG, a także potrzebę zapewnienia, aby działania FIG były zgodne  z  potrzebami studentów i młodych profesjonalistów.

 

Barbara Kosińska

 

MB