Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Warszawa, 26 stycznia 2019 r.

Data publikacji: 03.02.2019

26 stycznia 2019 r. w Warszawie w budynku NOT, odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich, pierwszy w nowym stuleciu Stowarzyszenia i jak zdołaliśmy ustalić, chyba trzeci w całym okresie istnienia SGP. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Nadzwyczajny Zjazd został zwołany w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Zarządu Głównego z wyboru imiennego oraz zastępców członków Zarządu Głównego. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do składu Zarządu Głównego okazało się sprawą konieczną z powodu rezygnacji z funkcji członka Zarządu Głównego przez Kol. Alicję Meusz oraz przez zastępców członków Zarządu Głównego Dariusza Pręgowskiego i Ewę Dyrda, a także przez Waldemara Izdebskiego, który został powołany na stanowisko Głównego Geodety Kraju. Drugim i nie mniej ważnym tematem Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów była konieczność wprowadzenia zmian w statucie SGP.

Rejestracja uczestników Zjazdu

Od lewej: Ireneusz Wyczałek, Andrzej Pachuta, Waldemar Sztukiewicz

Jak widać uczestnikom Zjazdu humor dopisywał po całonocnym Balu Jubileuszowym

Na pierwszym planie Sławomir Łapiński, kandydat na członka ZG z wyboru imiennego

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru SGP.

Poczet sztandarowy: Iza Pawłowska, Tomasz Lewartowski, Anna Mielnik

Na przewodniczącego Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów został wybrany, przez aklamację, Tadeusz Wilczewski (O. Białystok), a zastępcami Krzysztof Mączewski (O. Warszawa) i Małgorzata Plewka (O. Warszawa). Sekretarzami Zjazdu zostały wybrane Mirosława Wojciuk (O. Białystok) oraz Ewa Sawicka (O. Warszawa).

Od lewej: Krzysztof Mączewski, Tadeusz Wilczewski, Małgorzata Plewka, Mirosława Wojciuk, Ewa Sawicka

Jakże ważnym i uroczystym kolejnym punktem Zjazdu było wręczenie przez Janusza Walo Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich złotych i srebrnych honorowych odznaczeń SGP. Odznaczeni złotymi honorowymi odznakami SGP: Krzysztof Bakuła, Monika Balawajder, Danuta Brzezińska, Józef Iwanicki, Waldemar Izdebski, Adolf Jankowski, Zdzisław Kurczyński, Karol Ożóg, Zenon Parzyński, Dorota Zawieska.

Odznaczeni srebrnymi honorowymi odznakami SGP: Jerzy Biegalski, Michał Golanowski, Barbara Kosińska, Joanna Krzyszkowska, Sławomir Łapiński, Ryszard Malarski, Marcin Miszkurka, Edward Nowak, Ewa Panasiuk, Ewa Wysocka, Janina Zaczek-Peplińska. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia.

Prezes Janusz Walo wręcza złote i srebrne honorowe odznaki SGP

Komisja Mandatowa stwierdziła ważność Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w I terminie.

W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających do składu Zarządu Głównego SGP na członka Zarządu Głównego z wyboru imiennego został wybrany Sławomir Łapiński (O. Warszawa). Na zastępców członków Zarządu z wyboru imiennego zostali wybrani: Arkadiusz Zyga (O. Legnica), Halina Krynke-Jarosz (O. Koszalin), Edward Głażewski (O. Ostrołęka). Serdecznie gratulujemy wyboru.

Kol. Andrzej Betka w trakcie głosowania

W dalszej części Nadzwyczajnego Zjazdu dyskutowane były proponowane zmiany do statutu SGP. Delegaci przyjęli proponowane zmiany w statucie przy jednym głosie wstrzymującym się.

Dziękujemy kol. Tadeuszowi Wilczewskiemu za bardzo rzetelne i sprawne przeprowadzenie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

 

Tekst: Barbara Kosińska
Zdjęcia: Helena Milanowska

W.K.