Zmarła Koleżanka dr inż Elżbieta Wyczałek

Data publikacji: 08.12.2020

 

Urodziła się 1.09.1954 w Radomiu, gdzie ukończyła Technikum Budowlane. Studia geodezyjne ukończyła w roku 1979 na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, tam też uzyskała stopień doktora nauk technicznych. Po studiach podjęła pracę w Katedrze Geodezji na ówczesnym Wydziale Melioracji poznańskiej Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), gdzie zajmowała się podstawami geodezji, fotogrametrią i teledetekcją oraz pomiarami inżynierskimi. Nabytą wiedzę i doświadczenie gorliwie przekazywała studentom z wydziałów melioracyjnych i leśnych. Nazwy wydziałów i struktura organizacyjna Uczelni zmieniały się przez 35 lat pracy badawczej i dydaktycznej Zmarłej, Ona zaś pozostała wiernym, gorliwym krzewicielem wiedzy o geodezji i kartografii wśród ludzi – naukowców i studentów – skupionych na naukach rolnych i leśnych. Była współautorem podręcznika „Geodezyjne pomiary inżynieryjne”, a także licznych publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych. Pozostawiła po sobie tysiące absolwentów, spośród których dość liczną grupę stanowili jej podopieczni dyplomanci. Po przejściu na emeryturę angażowała się między innymi w działalność dydaktyczną nowo powstałego kierunku geodezja i kartografia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie wypromowała 17 inżynierów. 

Zaraz po studiach wyszła za mąż za Ireneusza Wyczałka, również geodetę, absolwenta Politechniki Warszawskiej. Wspólnie przeżyli 41 lat małżeństwa, doczekali się trójki dzieci oraz szóstki wnuków. Wspólnie też uczestniczyli w życiu zawodowym i stowarzyszeniowym poznańskiego środowiska geodezyjnego oraz w promocji geodezji i kartografii poza tym środowiskiem.

W Zmarłej żegnamy Osobę niezmiernie skromną, pracowitą i oddaną, dobrą koleżankę, kochającą żonę, matkę i babcię, cierpliwie znoszącą trudy życia i dwudziestoletnie zmagania z wykańczającą ją chorobą nowotworową.

Ireneusz Wyczałek

 

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom Zmarłej składamy szczere wyrazy współczucia.

Koleżanki, Koledzy,
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Geodetów Polskich

GK