Zmarł kol. Jan Wołłodźko

Data publikacji: 12.04.2021

Jan Wołłodźko wstąpił do Stowarzyszenia Geodetów Polskich w 1979 r. Był długoletnim Prezesem Koła Terenowego SGP w Bolesławcu, od 2013 r. pełnił funkcję Sekretarza Koła Terenowego SGP „Horyzont” we Wrocławiu, działał także w Komisji Rewizyjnej Oddziału we Wrocławiu. Przez wiele lat pracował w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu, był Geodetą Powiatowym w Bolesławcu. Aktywnie działał społecznie, udzielał się przy organizacji rajdów i innych spotkań koleżeńskich SGP. Został odznaczony honorową odznaką „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii” oraz Złotą Odznaką Honorową SGP.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się Mszą Świętą
dnia 16 kwietnia 2021r. (piątek) o godz. 13:00
w kościele pw. Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida 51 we Wrocławiu

Bliskim i Przyjaciołom Zmarłego składamy szczere kondolencje.
Koleżanki i Koledzy ze Stowarzyszenia Geodetów Polskich

GK