Nowi dyrektorzy w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.

Data publikacji: 29.09.2016

 

W Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii obsadzono kierownicze stanowiska następującymi osobami:

Michał Jasiński – Dyrektor Generalny GUGiK (DG) – zastąpił na tym stanowisku Marzenę Roszkowską,
Jan Jakubczyk – Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (IZ) – zastąpił na stanowisku Urszulę Juszczak,
Piotr Roze – Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach (KN) – zastąpił na stanowisku Jarosława Wysockiego.

Źródło: www.gugik.gov.pl

W.K.