7 lutego 2020 r. odbyło się uroczyste Noworoczne zebranie Zarządu Głównego SGP

Data publikacji: 14.02.2020

7 lutego 2020 r. odbyło się uroczyste Noworoczne zebranie Zarządu Głównego SGP. Zebranie miało miejsce w budynku NOT przy ul. Czackiego 3/5 i nawiązywało do gali Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W zebraniu udział wzięło ponad 120 osób. Było to jednocześnie zebranie kończące Rok Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich.  Zebranie poprowadzili: Anna Kowalewska oraz Krzysztof Bakuła – Wiceprezesi SGP. Gośćmi byli Główny Geodeta Kraju  – Pan Waldemar Izdebski oraz Zastępca Głównego Geodety Kraju – Pani Alicja Kulka.


Zdjęcia: Stanisław Marcin Wiliński

Zebranie rozpoczęła prezentacja filmu 100-lat Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Jest to film szczególny, bo oprócz przestawienia naszej historii zawiera też wywiad ze ŚP. Profesorem Zdzisławem Adamczewskim. I to on powiedział jakże proste a ważne słowa: „Państwo bez geodezji byłoby ślepe. Państwo bez geodezji nie widzi przestrzeni, w której egzystują obywatele. Taka budowla wielka, wielka konstrukcja bez geodezji to jest składowiskiem materiałów budowlanych i stekiem dokumentacji technicznej. Dopiero geodezja nadaje jej kształt.”

 
Na zdjęciach Janusz Walo  i Ludmiła Pietrzak
Zdjęcia Stanisław Marcin Wiliński

Po filmie wszystkich zebranych powitał Prezes SGP Janusz Walo, dziękując za zaangażowanie w działania uświetniające Rok Jubileuszu SGP. Następnie Wiceprezes SGP Ludmiła Pietrzak, Redaktor Naczelna Przeglądu Geodezyjnego zaprezentowała dorobek Przeglądu Geodezyjnego kładąc nacisk na dobrą współpracę z autorami stałych rubryk a także z autorami artykułów naukowych oraz na wzrost prenumeraty i nową szatę graficzną miesięcznika.

 

16 kwietnia 2019 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich, dostrzegając potrzebę uhonorowania członków Stowarzyszenia którzy przyczynili się do budowania i umacniania roli Stowarzyszenia Geodetów Polskich, przyjął Uchwałę o ustanowieniu Medalu 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich, na pamiątkę Jubileuszu 100-lecia SGP.

10 września 2019 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich powołał Kapitułę Medalu „100-lat Stowarzyszenia Geodetów Polskich”. Medal ten jest symbolicznym odznaczeniem wkładu osób, które swoją postawą i działalnością wpisują się w kreowanie wizerunku Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W skład Kapituły Medalu weszli:
Stanisław Cegielski – przewodniczący;
Krzysztof Cisek;
Janusz Łopaciuk;
Elżbieta Biel;
Czesław Bartoszewicz;
Bożena Tabisz;
Antoni Bosek.

11 grudnia 2019 r. Kapituła Medalu 100-lecia SGP przedstawiła Zarządowi Głównemu do zatwierdzenia listę 100 osób nominowanych do odznaczenia. Medale 100-lecia osobom wyróżnionym wręczali Prezes SGP Janusz Walo oraz  Przewodniczący Kapituły Medalu 100-lecia SGP – Stanisław Cegielski.

Alicja Kulka w towarzystwie Janusza Walo oraz Stanisława Cegielskiego odbiera Medal 100-lecia SGP
Zdjęcie: Piotr Izdebski

W załączniku prezentujemy listę odznaczonych Medalem 100-lecia.

 

Kolejnym punktem zebrania było wręczenie nagród laureatom Konkursu na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie obronione na kierunku geodezja i kartografii w edycji 2018/2019. Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Geodeta Kraju.

W tym miejscu serdecznie dziękujemy sponsorom nagród:
Głównemu Geodecie Kraju Waldemarowi Izdebskiemu oraz Prezesowi Stowarzyszenia Geodetów Polskich Januszowi Walo – nagrody za zajęcie I miejsc w obu kategoriach;
Panu Prezesowi Firmy Geo-System Sp. z o.o.  Zbigniewowi Malinowskiemu  oraz Pani Prezes Firmy InterTim Sp. z o.o. Ludmile Pietrzak – nagrody za zajęcie II miejsc w obu kategoriach;
Panu Prezesowi Firmy ESRI Sp. z o.o. Tomaszowi Galantowi  – nagród za zajęcie III miejsc w obu kategoriach.

 

            

Wyniki Konkursu Prac Dyplomowych, edycja 2018/19

Prace magisterskie:

I miejsce: Emilia Wasilewska „Kalibracja radiometryczna zobrazowań pozyskanych kamerą Parrot Sequoia”, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, promotor: dr inż. Piotr Walczykowski;

II miejsce: Piotr Garbuz „Projekt i implementacja aplikacji do monitorowania jakości rozwiązania sieciowego Network RTK”, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Dominik Próchniewicz;

II miejsce: Rafał Marciniak „Estymacja wpływu atmosfery dla aplikacji InSAR w badaniach deformacji skorupy ziemskiej”, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, promotor: dr Maya Ilieva;

III miejsce: Natalia Jolanta Bugajska „Ocena dokładności metod InSAR z wykorzystaniem danych pogodowych”, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska, promotor: dr inż. Wojciech Milczarek.

Prace inżynierskie:

I miejsce: Joachim Daniel Pawliński,  Adam Wala  „Zastosowanie współczesnych metod wyznaczania przemieszczeń obiektów inżynierskich na przykładzie mostu Brama Przemyska”, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, promotor: dr inż. Przemysław Kuras;

II miejsce: Natalia Sadowska „Mapy zmian stanu prawnego miast Polski w ostatnim stuleciu”, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr inż.  Andrzej Głażewski;

III miejsce: Natalia Wielgocka „Pomiar statyczny z wykorzystaniem surowych danych GNSS pozyskanych urządzeniem mobilnym”, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, promotor: dr hab. inż. Tomasz Hadaś.


Na zdjęciu: Zdzisław Kurczyński, Alicja Kulka, Emilia Wasilewska, Waldemar Izdebski

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, a promotorom, sponsorom nagród  i organizatorom serdecznie dziękujemy.

 

Kolejną częścią spotkania było ogłoszenie wyników Plebiscytu GEOAZYMUTY. GeoAzymuty są plebiscytem, który został reaktywowany sprzed kilku lat na okoliczność Jubileuszu 100-lecia SGP. Są głosem młodego pokolenia Geodetów. Już same nominacje są miłym gestem dla osób, które w tym gronie się znalazły. Nominowani są autorytetami i mentorami ludzi młodych, wydarzenia nominowane są tymi, które integrują lub kształcą pokolenie młodych geodetów, nominowane technologie zaś pomagają studentom w nauce naszego zawodu bądź wspierają udostępnianie darmowych narzędzi w procesie kształcenia.

Idea plebiscytu zrodziła się podczas Ogólnopolskiego Spotkania Studentów Geodezji w Gliwicach w 2011 r. z inicjatywy Mirosława Marciniaka. Dotychczas odbyły się dwie edycje GeoAzymutów – w 20122013 r. dzięki porozumieniu niegdysiejszych pomysłodawców plebiscytu – Koła Naukowego Geodetów „Dahlta” działającego na AGH w Krakowie z Ogólnopolskim Klubem Studentów Geodezji oraz Komisją Promocji i Młodzieży Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Koło Naukowe Geodetów Dahlta należy do Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji (OKSG), organizacji zrzeszającej studentów geodezji z wiodących ośrodków akademickich w Polsce. Klub działa przy Stowarzyszeniu Geodetów Polskich od dnia 9 kwietnia 2002 roku. OKSG zrzesza studentów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie oraz Akademii Morskiej w Szczecinie.

Wyniki Plebiscytu przedstawiła Pani Prezes Koła Naukowego z Dahlta – Małgorzata Zontek.

Kapituła Plebiscytu GeoAzymuty zaprezentowała nominacje w kategoriach GeoAutorytet, GeoPublikacja, Wydarzenie Geodezyjne oraz Technologia Geodezyjna.

Statuetkę GeoAzymutów w kategorii Geopublikacja wręczyła Ludmiła Pietrzak – Redaktor naczelna Przeglądu Geodezyjnego.
Nagrodę otrzymał dr. hab. inż. Piotr Gołuch za publikację „Zastosowanie fotogrametrii jednoobrazowej w precyzyjnych pomiarach 3D wzajemnego położenia elementów monitorowanego obiektu”.

Nagrodę w kategorii „Wydarzenie geodezyjne” wręczył inż. Piotr Patynowski, prezes Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji.
Nagrodę otrzymało Koło Naukowe Geodetów Uniwersytetu Rolniczego za „Ogólnopolski Rajd Geodety”.

Statuetkę GeoAzymutów w kategorii GeoTechnologia wręczyła Elżbietę Biel  – laureatka GeoAzymutów 2012 w kategorii GeoMentor.
Nagrodę otrzymał Główny Urzędu Geodezji i Kartografii za Geoportal.gov.pl 


Na zdjęciu: Elżbieta Biel, Waldemar Izdebski, Alicja Kulka
Zdjęcie: Piotr Izdebski

Statuetkę GeoAzymutów w kategorii GeoAutorytet wręczył prof. Janusza Walo – Prezes SGP.
Nagrodę otrzymał dr. hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW.

Dziękujemy pani Małgorzacie Zontek za zorganizowanie wraz z kołem i koordynatorami Plebiscytu w poszczególnych kołach naukowych w całej Polsce.

 

Uhonorowanym medalem 100-lecia, laureatom konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną na kierunku geodezja i kartografia w edycji 2018/2019 oraz zwycięzcom plebiscytu GeoAzymuty serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Załączniki:

Lista uhonorowanych Medalem 100-lecia SGP (pdf) >>>

Galeria zdjęć Stanisława Marcina Wilińskiego (pdf) >>>

P.I.