Odpowiedź Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych na pismo Stowarzyszenia Geodetów Polskich w sprawie zmiany w projekcie Ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Data publikacji: 28.04.2020

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości przekazał Stowarzyszeniu Geodetów Polskich stanowisko stanowiące odpowiedź na  pismo z dnia 16 kwietnia 2020 r. zawierające postulat rozszerzenia listy podmiotów mogących przeglądać akta ksiąg wieczystych o osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii oraz wprowadzenia regulacji prawnych umożliwiających geodetom, wykonawcom prac geodezyjnych dostęp do ksiąg wieczystych na specjalnych zasadach.

Przypomnieć należy, że w dniu 20 kwietnia 2020 r. Stowarzyszenie Geodetów Polskich skierowało do Ministra Sprawiedliwości wniosek o wprowadzenie zmiany do projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz do Głównego Geodety Kraju o wsparcie tego wniosku.

W załączniku poniżej kopia pisma Ministerstwa Sprawiedliwości.

Załącznik:

DIRS odpowiedź na pismo SGP w sprawie KW (pdf) >>>

P.I.