2 lipca 2019 roku odszedł Członek Honorowy Stowarzyszenia Geodetów Polskich Adam Bandura

Data publikacji: 04.07.2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 2 lipca 2019 roku odszedł Członek Honorowy Stowarzyszenia Geodetów Polskich Adam Bandura.

W załączeniu klepsydra (jpg) >>>

Adam Bandura ur. 22 sierpnia 1940 r. w Krakowie. Szkołę Podstawową i Technikum Geodezyjne oraz studia wyższe na AGH ukończył w Krakowie uzyskując tytuł magistra inżyniera geodety. Pierwszą pracę po studiach rozpoczął w 1963 w Wojewódzkim {Przedsiębiorstwie Geodezyjnym Gospodarki Komunalnej w Krakowie, w którym awansował (1971)do stanowiska kierownika działu technicznego.

Po reorganizacji wykonawstwa geodezyjnego w 1974 r. kontynuował pracę w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Krakowie. W latach 1983-1985 pracował w Libii w firmie Dromex przy budowie dróg. W roku 1986 powrócił do pracy w OPGK w Krakowie., gdzie pracował do 2000 r, do czasu przejścia na emeryturę.

Do Stowarzyszenia Geodetów Polskich wstąpił w 1965 r. i do 1973 działał jako członek Zarządu Koła SGP przy WPGGK w Krakowie. W kadencji 1986-1989 pełnił funkcję przewodniczącego Koła SGP przy OPGK Kraków. W Zarządzie Oddziału Krakowskiego rozpoczął działalność w latach 1974-1977 jako członek Sądu Koleżeńskiego, a od 1989 r. działał nieprzerwanie , pełniąc funkcje Skarbnika przez trzy kadencje oraz v-ce Prezesa przez cztery kadencje. Reprezentował krakowskie środowisko jako delegat na zjazdach XXXII, XXXV, XXXVI, XXXVII będąc dwukrotnie wybrany na zastępcę członka Zarządu Głównego SGP.

W latach 1998-2004 uczestniczył w pracach komisji egzaminacyjnej ds. uprawnień zawodowych jako jej członek. W okresie 1991-2012 zorganizował w Krakowie ponad 47 kursów i sesji  egzaminacyjnych na uprawnienia zawodowe.

Za pracę zawodową i społeczną został wyróżniony odznaką „Zasłużonego Pracownika” Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska (1978), dwukrotnie srebrną odznaką „Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii” (1979, 1980), Srebrną Odznaką NOT (1993), dwukrotnie Złotą Odznaką Honorową NOT (1997,2003), Srebrną Odznaką SGP (1989), Złotą Odznaką SGP (1995), oraz Diamentową Odznaką Honorową SGP (2007).

W 2013 roku podczas XXXVIII Zjazdu Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Lidzbarku Warmińskim nadano Mu godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

P.I.