Odszedł nasz Kolega, Członek Honorowy Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Tadeusz Kuryłowicz.

Data publikacji: 28.11.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27 listopada 2021 roku odszedł Członek Honorowy Stowarzyszenia Geodetów Polskich Tadeusz Kuryłowicz.

Wieloletni aktywny działacz Stowarzyszenia Geodetów Polskich, przez ponad 60 lat pełnił różne funkcje w Białostockim Oddziale i Zarządzie Głównym Stowarzyszenia oraz w Białostockiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Szczególnie zapamiętamy Jego działalność w Sekcji Geodezji Rolnej i Leśnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich, której od roku 1986 był Wiceprzewodniczącym, a od roku 1992 Przewodniczącym.

Za swoje zasługi i bezinteresowne zaangażowanie w działalności na rzecz Stowarzyszenia oraz na polu zawodowym był uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi, branżowymi i stowarzyszeniowymi.

Rodzinie i wszystkim Bliskim Zmarłego składamy najszczersze kondolencje.

Zarząd Główny, Koleżanki i Koledzy ze Stowarzyszenia Geodetów Polskich

W.K.