Odszedł prof. Zdzisław Adamczewski

Data publikacji: 16.08.2018

Wczoraj, 15 sierpnia 2018 r., odszedł prof. Zdzisław Adamczewski. Członek Honorowy Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W latach 1974–1980 wiceprzewodniczący, a w latach 1980–1983 przewodniczący Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Wybitny polski geodeta, naukowiec. Wieloletni profesor Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W latach 1980 – 1987 był podsekretarzem stanu – prezesem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Prof. zw. dr hab. Zdzisław Adamczewski – autor ponad 300 publikacji naukowych z zakresu geodezji. Wielokrotnie odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Mimo przejścia poważnej choroby był stale aktywnym członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz jako redaktor działowy nie przerwał pracy w Przeglądzie Geodezyjnym, czasopiśmie wydawanym przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich.

Prof. Zdzisław Adamczewski Członek Honorowy SGP >>>

Wspomnienie Profesora Zdzisława Adamczewskiego (29.11.1931-15.08.2018) – z albumu Kolegi Stanisława Marcina Wilińskiego >>>

Najbliższej Rodzinie Profesora wyrazy głębokiego współczucia składają Koleżanki i Koledzy ze Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

W.K.

(Informacje o terminie i miejscu uroczystości pogrzebowych zostaną przekazane niezwłocznie po ich ustaleniu)