Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „GIS Dziś”, Kraków, 17-18 listopada 2014 r.

Data publikacji: 07.11.2014

W dniach 17-18 listopada 2014 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „GIS Dziś”.

Celem drugiego już spotkania organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Geografów i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie będzie prezentacja najnowszych narzędzi geoinformacyjnych oraz dyskusja nad możliwościami ich wykorzystania. Grupą docelową, do której skierowana jest konferencja są młodzi naukowcy (studenci, doktoranci, pracownicy uczelni, dydaktycy, przedstawiciele administracji publicznej i small biznesu), którzy w swoich badaniach wykorzystują najnowsze, innowacyjne narzędzia i technologie.

W czasie dwóch dni obrad zaplanowano sesję posterową i 7 paneli tematycznych:

GIS – metody badań i obszary zastosowań

zastosowania GIS w planowaniu i gospodarce przestrzenią

zastosowania GIS w monitoringu i ochronie środowiska

zastosowania GIS w badaniach naukowych

bazy danych i Infrastruktura Informacji Przestrzennej

funkcje i modele danych przestrzennych

zastosowania skanowania laserowego LiDAR

Więcej informacji na stronie: http://www.opengis.up.krakow.pl/

W.K.