Organizacja II Kongresu Nauk Sądowych

Data publikacji: 30.01.2015

 

Od: PTPS [ptps@ptps.com.pl]
Wysłano: 2 grudnia 2014 13:42
Do: 'Berent Jarosł‚aw’
Temat: II Kongres Nauk Są…dowych, termin: 20.06.2015

Załączniki: pismo do Ministra, odp. na pismo z dnia 29.10.2014.doc

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z informacją jaką otrzymaliśmy od prof. Tadeusza Tomaszewskiego, II Kongres Nauk Sądowych może się odbyć tylko w terminie 20 czerwca 2015 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Czyli w miejscu, gdzie obył się I KNS.

 

Proponowana tematyka II KNS:

1.Zmiany prawa w Polsce w 2015 roku, kontradyktoryjność.

2.Ustawa o biegłych.

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzeni akceptacji uczestnictwa w Komitecie Organizacyjny II KNS oraz wskazanie osoby (osób), które będą uczestniczyć w pracach.

 

Podstawowe problemy merytoryczne i organizacyjne to:

1.       Nazwiska i tematy referatów głównych II KNS.

2.       Zebranie wniosków i opinii na temat aktualnych problemów biegłych i rzeczoznawców.

3.       Przekazanie informacji wszystkim biegłym i rzeczoznawcom poprzez ich adresy mailowe oraz informacje na stronach internetowych wszystkich towarzystw – organizacji pozarządowych, których członkami są biegli i rzeczoznawcy, na stronie internetowej www.1kns/2kns, stronach internetowych wszystkich sądów i prokuratur w Polsce.

 

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie uwag i propozycji.

 

W załączeniu przesyłamy Uwagi PTPS do projektu ustawy o biegłych oraz projekt przesłany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

PO Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

Dr med. Jerzy Pobocha