OŚWIADCZENIE w sprawie naruszenia praw autorskich

Data publikacji: 19.10.2021

Oświadczam, że w trakcie szkolenia przeprowadzonego w dniach 13-15 października w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej we Wrocławiu przez firmę Konsultant&Partnerzy, ul. Weigla3/6, 53-114 Wrocław wykorzystano bez mojej zgody wykonaną  przeze mnie prezentację na prowadzone przeze mnie szkolenia w ramach działalności Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Prezentacja dotyczyła ewidencji gruntów i budynków. Całe jednodniowe szkolenie odbyło się tylko i wyłącznie na mojej własnej prezentacji, bez mojej zgody. To działanie ma cechy naruszenia ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (art. 17 tej ustawy).

dr inż. Ludmiła Pietrzak