Pani Iwonie Głuchowskiej-Rylskiej powierzono stanowisko Geodety Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 06.12.2021

Stowarzyszenie Geodetów Polskich składa serdeczne gratulacje Pani Iwonie Głuchowskiej-Rylskiej, której powierzono stanowisko Geodety Województwa Mazowieckiego. Na tym stanowisku zastąpiła pełniącego je przez wiele lat Pana Krzysztofa Mączewskiego. Pani Iwonie Głuchowskiej-Rylskiej życzymy wielu sukcesów na tym stanowisku, a Panu Krzysztofowi Mączewskiemu, członkowi Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, serdecznie dziękujemy za pełną sukcesów pracę na rzecz środowiska geodezyjnego.

Iwona Głuchowska-Rylska urodziła się w 1973 r. Jest magistrem inżynierem geodetą, absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olszynie. Ukończyła studia podyplomowe Szacowanie Nieruchomości również na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii oraz certyfikaty zarządzania projektami: PRINCE 2® Foundation Examination i ITIL® Foundation Examination.

Dotychczas pełniła m.in. funkcję kierownika Wydziału ds. Cyfryzacji Danych Przestrzennych w Departamencie Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, gdzie koordynowała przygotowanie i realizację projektów unijnych z zakresu pozyskiwania, modernizacji, cyfryzacji i publikacji danych przestrzennych szczebla powiatowego. Pracowała również na stanowisku głównego specjalisty w Zespole ds. Numerycznej  Mapy Zasadniczej, Biura Geodezji i Katastru Urzędu miasta stołecznego Warszawy, a także w firmie „GEOPROJEKT” Sp. z o.o.

W 2020 roku została laureatem listy 100 osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podniesienia umiejętności cyfrowych w Polsce.

W.K.