Pilne – prośba o zaopiniowanie projektów dwóch rozporządzeń Ministra Środowiska

Data publikacji: 12.03.2015

Stowarzyszenie Geodetów Polskich otrzymało prośbę Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Mirosława Koziura o zajęcie stanowiska wobec projektów rozporządzeń Ministra Środowiska. Są to rozporządzenia:

„zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych”

oraz

„w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej”.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie swoich uwag i propozycji zmian lub nowych zapisów wyłącznie pocztą elektroniczną, na adresy: sekretarz@sgp.geodezja.org.pl oraz biuro@sgp.geodezja.org.pl do dnia 23 marca 2015 r.

 

Do pobrania:

Pismo Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (pdf) >>>

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych (pdf) >>>

Projekt rozporządzenia w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (pdf) >>>

W.K.