Plebiscyt Głównego Geodety Kraju na „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2019”

Data publikacji: 12.02.2020

Główny Geodeta Kraju ogłosił coroczny Plebiscyt na Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2019.
Wszelkie informacje dostępne są na www.geoportal.gov.pl w zakładce „Plebiscyt ODGiK 2019”.

Plebiscyt trwa do 2 marca 2020 r.

Każdy geodeta uprawniony może oddać głos tylko na jeden wybrany PODGiK.

Serdecznie zachęcamy wszystkich naszych członków do udziału w Plebiscycie. Doceńmy tych, którym się chce i którzy odpowiedzialnie traktują swoją pracę.

P.I.