Po czterech latach przerwy w Krakowie odbyło się XXII Ogólnopolskie Sympozjum Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji.

Data publikacji: 19.10.2022

W dniach 26-28 września 2022r. odbyło się w Krakowie XXII Ogólnopolskie Sympozjum Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji.

Organizatorami tegorocznego Sympozjum byli: Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Sympozjum Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji jest konferencją naukową, która umożliwia zapoznanie się z  najnowszymi zagranicznymi i polskimi osiągnięciami badawczymi oraz doświadczeniami związanymi z wdrażaniem nowoczesnych metod i technologii fotogrametrycznych, teledetekcyjnych oraz geoinformacyjnych.

Relacja z Sympozjum >>>

W.K.