Po III Forum – Propozycje Dalszych Działań i Wnioski Końcowe

Data publikacji: 23.01.2015

Nawiązując do III Forum na temat „Nowe wyzwania w kształceniu i doskonaleniu zawodowym geodetów i kartografów” ‑ 23-24 października 2014 r. informujemy, że na stronie www Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:

http://www.gugik.gov.pl/konferencje/IIIforum/

umieszczono propozycje dalszych działań i wnioski końcowe zgłoszone podczas Forum.

 

Propozycje dalszych działań i wnioski końcowe >>>

W.K.