Po IX Konferencji z cyklu „Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu” – Legnica 2014 r.

Data publikacji: 19.10.2014

W dniach 16 i 17 października 2014 r. w Legnicy odbyła Konferencja pt. „Sytuowanie sieci technicznych w świetle nowych uregulowań”. Konferencję otworzył Wacław Baran Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy, przywitał gości: Tadeusza Krzakowskiego ‑ Prezydenta Legnicy, Jarosława Humennego ‑ Starostę Legnickiego; Grażynę Skołbania i Martę Trawczyńską ‑ (GUGiK), Alicję Meusz ‑ wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, Agnieszkę Znamiec ‑ wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, Ludmiłę Pietrzak ‑ wiceprezesa SGP, Jana Cegłę ‑ prezesa SGP w Kaliszu, Bożenę Tabisz ‑ prezesa SGP we Wrocławiu, Katarzynę Wykręt i Danutę Skrzypiec ‑ Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Jerzego Kozłowskiego ‑ Testeron Consulting, ks. Andrzeja Drwiła ‑ kapelana geodetów legnickich, Stanisława Marcina Wilińskiego redaktora „Przeglądu Geodezyjnego”.

 Konferencji patronował Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski, jej celem było głębsze poznanie przepisów i pokazanie właściwego ich stosowania w praktyce. Goście w swoich wystąpieniach odnosili się do przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, obowiązujących po 12 lipca 2014 r. jak również do projektu nowego prawa budowlanego.

 

Czytaj więcej >>>

 

Opracowanie:

Informacje i zdjęcia Stanisław Marcin Wiliński. 

W.K.