Podsumowanie Dnia Teledetekcji pt. „Podniebni szpiedzy”

Data publikacji: 29.12.2014

 

17 grudnia 2014 roku w rocznicę pierwszego lotu Braci Wright na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej odbyła się kolejna edycja Dnia Teledetekcji. Wydarzenie to ma na celu popularyzację technik zdalnego pozyskiwania danych i jego wykorzystywania w różnych dziedzinach.

Tegoroczna konferencja pt. „Podniebni Szpiedzy” poruszała tematykę militarną, a dokładnie stosowania technik teledetekcyjnych w rozpoznaniu i wywiadzie wojskowym. Konferencję Patronatem Honorowym objął Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Nauki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz oraz Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. Alina Maciejewska.

Fot. 1. Rozpoczęcie wydarzenia przez Katarzynę Osińską-Skotak, źródło: K.Kamińska

Dzień Teledetekcji rozpoczęła dr hab. inż. Katarzyna Osińska- Skotak, organizatorka wydarzenia, która przypomniała wszystkim genezę obchodów Dnia Teledetekcji. Następnie Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. Alina Maciejewska, powitała przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in. prof. Piotr Wolański – przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium PAN, dr inż. Mirosław Rataj i dr inż. Piotr Orleański z Centrum Badań Kosmicznych, przedstawiciele Instytutu Geodezji i Kartografii oraz pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii PW. Swoją obecnością zaszczycił wszystkich Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, który z dumą wypowiedział się na temat organizacji podobnych przedsięwzięć na Politechnice Warszawskiej oraz powołania Platformy Technik Kosmicznych, która była współorganizatorem wydarzenia.

Prelegentem, który wystąpił jako pierwszy był prof. dr hab. inż. Romuald Kaczyński z Wojskowej Akademii Technicznej, który opowiedział o szpiegowskich systemach satelitarnych w czasach „zimnej wojny”. Pierwsze zdjęcia szpiegowskie Stanów Zjednoczonych nad terenami ZSRR zostały wykonane z balonów i misji lotniczych, dopiero wprowadzenie programu Corona, wykorzystującego satelity zrewolucjonizowało wojskowy wywiad CIA. Łącznie wykonano 362 misje kamerami o terenowym rozmiarze piksela początkowo na poziomie 10-13m., później 2m, które zostały odtajnione dopiero w 1995r. Odpowiedzią ZSRR na politykę Stanów Zjednoczonych było stworzenie programu ZENIT. Aż 1/3 radzieckich misji KOSMOS była użyta do szpiegowania!

Na temat obecnego stanu wojskowego rozpoznania i jego perspektyw mówił mjr Rafał Dąbrowski. Prelegent z Wojskowej Akademii Technicznej wytłumaczył, w jaki sposób następuje detekcja obiektów zainteresowania wojska oraz określanie zdolności bojowej z różnych poziomów. Uczestnicy dowiedzieli się, że rozpoznanie bojowe następuje zarówno z ziemi jak i powietrza, z wykorzystaniem bardzo modnych ostatnio dronów. Jak wiadomo zdolność rozdzielcza wojskowych systemów satelitarnych jest sprawą niejawną, dlatego major posłużył się danymi znalezionymi w Internecie, by zobrazować wszystkim, jakie państwa możemy uznać za największych „szpiegów”.

Fot.2. Fragment sali obrad, z Dziekan Wydziału GiK w pierwszym rzędzie, źródło: K.Kamińska

Drugą część konferencji rozpoczęła prezentacja na temat systemów satelitarnych podwójnego zastosowania („dual-use”) jako źródło danych dla rozpoznania obrazowego. Referat mgr inż. Piotra Kozy z Astri Polska dotyczył połączenia technologii tzw. podwójnego przeznaczenia dla celów cywilnych i wojskowych. Uczestnicy mogli zobaczyć ile trwa dostarczanie danych satelitarnych w dzisiejszych czasach i na czym polega rozpoznanie obiektów na zdjęciach.

Kolejnym i ostatnim prezentującym był reprezentant Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ppłk Sławomir Jakubiuk. Jego wystąpienie dotyczyło założeń programu budowy satelitarnego systemu optoelektronicznej obserwacji Ziemi w Polsce. Główne cele realizowane przez program obejmują opracowanie technologii i urządzeń oraz budowę satelitarnego systemu optoelektronicznej obserwacji Ziemi. Dodatkowo przewiduje się rozwój technologii związanymi z platformami i sensorami satelitarnymi oraz rozwój polskiego potencjału naukowego.

Przez cały Dzień uczestnicy konferencji mieli okazję podziwiać wystawę poświęconą zdjęciom satelitarnym i lotniczym, które miały istotny wpływ z punktu widzenia militarnego. Obok wystawy prezentowało się również Studenckie Koło Astronautyczne, firmy Astri Polska, Esri Polska oraz Intergraph Polska.

Fot.3. Wystawa poświęcona zdjęciom satelitarnym i lotniczym, źródło: K.Kamińska

Uwieńczeniem Dnia Teledetekcji był panel dyskusyjny, w którym udział wzięli wszyscy prelegenci. Pytania kierowane do gości dotyczyły m.in. nakładów finansowych na technologie kosmiczne, współpracę pomiędzy sojusznikami, jak i monitoringu bezzałogowych statków kosmicznych. Podczas panelu głos zabrał również prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz, który zauważył, że gdyby nie program Corona, dzięki któremu USA w październiku 1962 roku odkryło w tajemnicy rozmieszczone przez ZSRR rakiety balistyczne z głowicami jądrowymi na Kubie moglibyśmy żyć dzisiaj w innym świecie.

Na zakończenie konferencji odbyło się wręczenie nagród za organizowane przez Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Geoida” konkursy podczas Dnia Teledetekcji tj.: TeleZagadka, teledetekcyjny Quiz oraz Krzyżówka, jak i konkurs na najlepsze zdjęcie satelitarne.

Serdecznie dziękujemy naszym partnerom: Eco-driving, Polska Zbrojna, Esri, Intergraph, MGGP Aero oraz redakcji portalu Geoforum oraz miesięcznika Geodeta za ufundowanie nagród dla zwycięzców. Podziękowania składamy również naszym Patronom medialnym; portalowi Gisplay.pl, Geoforum, Polibuda.info, Kosmonauta.net, miesięcznikom Wiedza i Życie, Przegląd Geodezyjny, Astronomia Amatorska i Polska Zbrojna oraz Fundacji Losy Ziemi bez których konferencja nie zakończyłaby się takim sukcesem.

Już dziś organizatorzy zapraszają na przyszłoroczną edycję Dnia Teledetekcji!

Fot. 4. Organizatorzy zapraszają na przyszłoroczną edycję wydarzenia, źródło: K.Kamińska

Opracowała: Karolina Kamińska,
Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Geoida”