Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji zaprasza na XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Kraków, 26-28 września 2022 r.

Data publikacji: 06.02.2022 | Data wydarzenia: 26.09.2022

Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Komitet Geodezji PAN oraz Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zapraszają do Krakowa na XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „FOTOGRAMETRIA – TELEDETEKCJA – GEOINFORMACJA: stan aktualny i tendencje rozwoju”.

XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji będzie konferencją naukową, która umożliwi prezentację najnowszych zagranicznych i polskich osiągnięć badawczych oraz doświadczeń związanych z wdrażaniem nowoczesnych metod i technologii fotogrametrycznych, teledetekcyjnych oraz geoinformacyjnych. Tematyka sympozjum obejmuje pozyskiwanie danych 2D oraz 3D z różnych sensorów i pułapów rejestracji, integrację z danymi z innych źródeł, metody przetwarzania, modelowania, analizy danych oraz ich praktyczne aplikacje.

Komunikat 1 >>>

Wkrótce zamieścimy kolejne komunikaty.

W.K.