Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji zaprasza na XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Kraków, 26-28 września 2022 r.

Data publikacji: 06.02.2022 | Data wydarzenia: 26.09.2022

Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Komitet Geodezji PAN oraz Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zapraszają do Krakowa na XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „FOTOGRAMETRIA – TELEDETEKCJA – GEOINFORMACJA: stan aktualny i tendencje rozwoju”.

XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji będzie konferencją naukową, która umożliwi prezentację najnowszych zagranicznych i polskich osiągnięć badawczych oraz doświadczeń związanych z wdrażaniem nowoczesnych metod i technologii fotogrametrycznych, teledetekcyjnych oraz geoinformacyjnych. Tematyka sympozjum obejmuje pozyskiwanie danych 2D oraz 3D z różnych sensorów i pułapów rejestracji, integrację z danymi z innych źródeł, metody przetwarzania, modelowania, analizy danych oraz ich praktyczne aplikacje.

Komunikat 1 >>>

Uwaga – organizatorzy wydłużyli terminy:

• 5 września 2022 r. – zgłoszenie uczestnictwa w sympozjum (termin zmieniony !)
• 5 września 2022 r. – nadesłanie streszczenia referatu w języku polskim (min. 250 słów) i angielskim (termin zmieniony !)
• 12 września 2022 r. – informacja o akceptacji referatu (termin zmieniony !)
• 22 sierpnia 2022 r. – zgłoszenie przez firmy produkcyjne wystaw i prezentacji (termin zmieniony !)
• 15 września 2022 r. – nadesłanie posterów w formacie PDF i prezentacji

Poniżej następne komunikaty:

Komunikat 2 >>>

Komunikat 3 >>>

Program >>>

Karta uczestnictwa (pdf) >>>

Karta uczestnictwa (doc) >>>

W.K.

    Dane uczestnika szkolenia/konferencji

    Dane do faktury za szkolenie/konferencję

    Zabezpieczenie antyspamowe

    * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.