Porozumienie o współpracy Głównego Geodety Kraju ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich, Warszawa, dnia 18 października 2023 r. – relacja

Data publikacji: 19.10.2023

W dniu 18 października 2023 roku w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Geodetą Kraju Alicją Kulką a Stowarzyszeniem Geodetów Polskich reprezentowanym przez Prezesa Janusza Walo oraz Sekretarz Generalną Barbarę Kosińską.

Od lewej: Alicja Kulka, Janusz Walo, Barbara Kosińska, fot. Jolanta Cholewińska

Na mocy Porozumienia obie strony wyraziły wolę i gotowość do dalszej współpracy w zakresie działalności na rzecz rozwoju geodezji i kartografii w Polsce, podnoszenia kwalifikacji zawodowych geodetów i kartografów, doskonalenia procesu uzyskiwania kwalifikacji i uprawnień zawodowych, ochrony i budowania renomy zawodu geodety, rozwoju współpracy z wyspecjalizowanymi  w dziedzinie geodezji i kartografii międzynarodowymi  organizacjami oraz upowszechniania informacji naukowo – technicznej dotyczącej geodezji i kartografii.

Niniejsze Porozumienie zastępuje poprzednie z 1997 r. i z 2002 r.

 

 

 

Z  pełnym tekstem Porozumienia możecie Państwo zapoznać się tutaj.

 

 

MB