Posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu – pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie uczczenia 100-lecia powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Data publikacji: 16.01.2019

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich od początku 2018 r. czynił różne starania o przyjęcie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwały w sprawie uczczenia 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich i ustanowienia roku 2019 rokiem geodezji.

Dzisiaj, 16 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, w programie którego było pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie uczczenia 100-lecia powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich (druk nr 3133). Projekt został przedstawiony przez posła Krzysztofa Jurgiela. W posiedzeniu Komisji wziął udział Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich Kol. Janusz Walo, który uzasadnił nasze wystąpienie. Po krótkiej dyskusji i drobnych zmianach redakcyjnych Komisja jednogłośnie przyjęła projekt UCHWAŁY SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia…. w sprawie uczczenia 100-lecia powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich rekomendując Sejmowi RP jej przyjęcie.

Uchwała wyraża uznanie dla Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz szacunek dla całego środowiska polskich geodetów. Kol. Janusz Walo serdecznie podziękował członkom Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu za przyjęcie naszej inicjatywy.

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 100-lecia powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich (druk nr 3141) >>>

W.K.