Pożegnanie Kolegi Tobiasza Dobrskiego

Data publikacji: 05.08.2015

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że zmarł nasz drogi Kolega Ś.P. Tobiasz Dobrski. Geodeta ceniony i szanowany nie tylko w łódzkim środowisku geodezyjnym. Wieloletni przewodniczący i wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, delegat do Rady Wojewódzkiej NOT, rzeczoznawca majątkowy, założyciel pierwszej prywatnej firmy geodezyjnej w Łodzi. Nagradzany za pracę zawodową i społeczną odznaczeniami państwowymi, resortowymi i stowarzyszeniowymi, w tym odznaką za Zasługi dla Geodezji i Kartografii.

Pogrzeb odbędzie się 7 sierpnia 2015 r. (piątek) o godz. 12.00 na cmentarzu pod wezwaniem św. Antoniego (Mania) ul. Solec 11 w Łodzi.

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego składają Koleżanki i Koledzy ze Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

W.K.