Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Data publikacji: 07.10.2019

3 października 2019 r. Prezes Stowarzyszenia Janusz Walo, został odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości nadanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medal wręczył Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński.

Jak powiedział Pan Prezes Janusz Walo w swoim podziękowaniu, jest to ogromne wyróżnienie osobiście dla niego ale też dla Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

 

 

Medal jest nadawany przez Prezydenta RP osobom żyjącym, które m.in. przez pełnienie nienagannej służby publicznej, aktywną działalność zawodową i społeczną – przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w  tym w szczególności budowania  wspólnoty  obywatelskiej  Polaków  i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Geodetów Polskich serdecznie gratulujemy Panu Prezesowi

 

P.I.