Kurs dla mediatorów SGP online: „Alternatywne metody rozwiązywania sporów związanych z prowadzeniem działalności w dziedzinie geodezji i kartografii”, 12, 13, 22 kwietnia, 13, 24 maja 2023 r.

550,00