Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji w zakresach 1,2,4,5, 8 października – 29 października 2022 r.

1000,00 1100,00