Seminarium stacjonarne nt. „Wdrażanie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w zakresie interwencji „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym”., Warszawa, 13 czerwca 2024 r.

150,00 200,00