Szkolenie: „Geodezyjna obsługa inwestycji oraz procedura i zakres modernizacji oraz aktualizacji ewidencji gruntów i budynków po zmianach przepisów prawa”, Zielona Góra, 9 września 2022 r.

250,00 300,00