Szkolenie online: „Ewidencja gruntów i budynków w świetle jednostkowych opracowań geodezyjnych (bieżącej aktualizacji) i modernizacji. Granice (w tym ustalenia i linia brzegu), budynki, użytki”, 20 września 2022 r.

230,00 280,00