Szkolenie online: Ewidencja gruntów i budynków w świetle jednostkowych opracowań geodezyjnych (jednostkowych opracowaniach geodezyjnych, modernizacji i scaleniach). Granice, w tym ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz linia brzegu. Budynki i użytki po zmianach przepisów., 11 czerwca 2024 r.

260,00 290,00