Szkolenie online: „Opracowania geodezyjno-kartograficzne oraz wybrane czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie – aspekty prawne i techniczne w świetle obowiązujących przepisów”, 27 września 2022 r.

230,00 280,00