Szkolenie online: „Procedury i dokumentacja w pracach geodezyjnych – zgłaszanie prac, analiza materiałów źródłowych, standardy techniczne wykonywania pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, kompletowanie, weryfikacja i przyjmowanie materiałów do zasobu – aktualne przepisy prawa, praktyka i orzecznictwo sądowe.”, 16 maja 2022 r.

200,00 250,00 

Wyczyść